„Metamorfoze” la majorat

de prof. Teo CRĂCIUN

În urmă cu 18 ani, apărea la Medgidia revista de cultură a liceului „Nicolae Bălcescu” – Metamorfoze – sub îndrumarea prof. dr.  Const. Miu. La început, revista era o apariţie timidă ce cuprindea creaţiile unor tinere talente, în mare parte elevi ai liceului. Mulţi dintre aceştia sunt şi astăzi colaboratori fideli ai revistei, în pofida faptului că au părăsit de mult băncile şcolii. O dată cu ei şi creaţiile acestora, „s-a maturizat” şi revista Metamorfoze, ajungând la frumoasa „vârstă a majoratului”.     

De la formatul simplu, dactilografiat, transformarea s-a produs de la sine. Inovaţia priveşte nu doar „forma”, ci şi „fondul”, conţinutul – rezultat al preocupărilor literare şi al unei activităţi laborioase susţinute de întreaga redacţie.

 În prezent, Metamorfoze se tipăreşte ca o „revistă de spiritualitate şi atitudine civică”, bucurându-se de colaborarea unor scriitori şi publicişti din ţară, eseişti, profesori universitari (ca de pildă: scriitorii Cristian Neagu, Cosmin Ştefănescu, Viorel Cacoveanu, ca şi prof. univ. Felix Bratu de la Univ. „Ştefan cel Mare” din Suceava, precum şi Pr. Th. Damian – din New York – el însuşi editor al revistei de cultură Lumină Lină) şi, nu în ultimul rând, a elevilor şi studenţilor. Însăşi problematica revistei a cunoscut o transformare spectaculoasă: educarea tinerei generaţii cu privire la modalităţile de abordare  a unor texte literare, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor româneşti, axarea pe probleme de cultură şi istorie naţională.

  În contextul actual, „metamorfozarea” era inevitabilă; însă continuă sa rămână o revistă prin excelenţă literară, care promite să devină o publicaţie de anvergură.