HYPERION şi DAN DIONIS – eroi de sorginte romantică

de Prof. Dr. Const. MIU

  Cei doi protagonişti sunt eroii a două creaţii eminesciene: Hyperion este „marele singuratic” din poemul Luceafărul, iar Dan Dionis, şi el un însingurat, – personajul central al nuvelei fantastice Sărmanul Dionis. Naşterea (întruparea) celor doi eroi stă sub semnul contrariilor (ca trăsătură esenţială a personajelor romantice): părinţii celor doi aparţin unor „zodii” diametral opuse cerul şi marea (lumina şi întunericul) în cazul lui Hyperion: „Din sfera mea venii cu greu/ Ca să-ţi urmez chemarea, / Iar cerul este tatăl meu/ şi muma mea e marea. şi „Din sfera mea venii cu greu/ Ca să te-ascult şi-acuma, / Iar soarele e tatăl meu l Şi noaptea-mi este muma (s.n.); fiica unui preot bătrân şi un aristocrat sărăcit, în cazul lui Dan Dionis.

  Aşa stând lucrurile, putem spune că structura sufletească a primului personaj e de esenţă astrală (nelimitată), pe când structura sufletească a celui de-al doilea este de sorginte telurică (limitată).

         Dacă cei doi protagonişti au acelaşi ţel – libertatea de acţiune, de gândire şi, nu în ultimul rând, de simţire, având drept suport erosul; nu acelaşi lucru se poate spune despre modalităţile de realizare a scopului lor. Cei doi comit un act cu adevărat titanic, un act de mare curaj: Hyperion îndrăzneşte să nege ordinea stabilită de către Demiurg (dorinţa sa de a se lepăda de nemurire este, în fond, un act de contestare nu numai a lumii Demiurgului, dar chiar a înseşi esenţei sale), în schimb Dan, fără ajutorul manualului de astrologie n-ar fi putut să preschimbe lumea Mariei într-un mărgăritar şi apoi să purceadă la drum, prin spaţiile siderale. De aici reiese în mod pregnant superioritatea Luceafărului, esenţa sa pură de titan: sacrificiul său –dorinţa de a renunţa la nemurire pentru „o oră de iubire” – izvorăşte din preaplinul sufletului său, iar coborârea în lumea limitată a Cătălinei şi dorinţa sinceră de a împărtăşi soarta muritorilor amintesc de suferinţele, de patimile lui Iisus. Continuă lectura