POEZII

CARMEN RADU

 

           

           

            FLORIILE

            plouă în ziua de Florii…

            caişii au lacrimi

            în colţul crengilor…

            … şi florile se transformă

            în spinii

            care au încununat

            fruntea lui Hristos…

            … şi sălciile, şi măslinii

            au plâns

            la intrarea în Ierusalim…

                        ***

            crengile de cais

            au lacrimi pe flori…

            a plouat a Înviere…

           ZI DE FLORII

            ziua de Florii –

            sălciile plângătoare

            vestesc patimi…

           SÂPTĂMÂNA MARE

            patimi, trădare,

            iubire… speranţa

            Învierii Lui…

            Crucea Răstignirii –

            semnul lui Dumnezeu –

            Mântuirea…

            Ziua Răstignirii –

            ou înroşit… sângele

            mântuirii noastre…

            Trupul răstignit –

            ou înroşit… sângele

            Reînvierii…