IN MEMORIAM: Părintele Ilie CLEOPA

de Pred. Prof. Dr. Const. MIU

În afara cărţilor de ortodoxie (Despre credinţa ortodoxă, Valoarea sufletului, Urcuş spre înviere, Despre vise şi vedenii), Părintele Ilie Cleopa (n. 10. IV. 1912 – d. 2. XII. 1998) a scris şi câteva poezii: Cum putem intra în Rai, Despre avorturi şi Taina Sfintei Spovedanii. În cele ce urmează, ne vom referi la ideatica ultimei poezii.

Într-un limbaj accesibil oricărui cititor/ credincios, Părintele Ilie Cleopa face apologia necesităţii Spovedaniei în practica oricărui enoriaş.

Spovedania este socotită de Sfinţii Părinţi dezbrăcarea omului de păcate şi înnoirea lui prin botezul lacrimilor de pocăinţă.

 În preambulul versurilor sale, Părin-tele Ilie Cleopa accentuează rolul şi rostul Sf. Spovedanii: „Cât de mare rol anume/ Are pentru-ntreaga lume.// Pentru ea, Mân-tuitorul/ A vorbit la-ntreg poporul”. Continuă lectura