Cartea cu prieteni

de Marion MANOLESCU

Degetul clipei

   

 Pentru păcatele drumului străbătut

 Ecoul înfrângerii

 Ni se aşterne în aduceri-aminte şi

 Etalată pe degetul clipei

 Lacrima uscată a rugii

 Eterne

 Atârnă păianjen de

 Tăcerea adunată-n colţ de vecernii

Adina_CRISTICĂ_MĂIASTRA

Adina_CRISTICĂ_MĂIASTRA

Majorat spiritual

METAMORFOZE, Medgidia, eseu, graficade Adina CRISTICĂ

 

Zecii de paşi lăsaţi pe tărâmul culturii m-au îndemnat, alături de ceilalţi colaboratori, să însoţesc revista METAMORFOZE în lungul drum al creaţiei, vreme de 8 ani…

Am străbătut împreună tainele creaţiei, ale literaturii, poeziei, şi ale graficii. Prin intermediul revistei, am intrat în acel spaţiu tipografic, guvernat de norme stricte, unde se cerneau cu iscusinţă valorile de nonvalori.

De-a lungul celor 8 ani de publicistică, eu – ca simplă colaboratoare – m-am deprins în a-mi îmbunătăţi creaţiile grafice, în a-mi reliefa cu uşurinţă imaginaţia, mai cu seamă în a şti să apreciez creaţiile nobile.

Pentru mulţi colaboratori, ca şi pentru mine, de altfel, revista aceasta a fost punctul de plecare ce ne-a înălţat, dându-ne puterea aripilor sufletului, spre a răzbate şi de a ne face cunoscute creaţiile şi în alte reviste, chiar şi peste hotare.

Pulsul revistei METAMORFOZE a crescut cu fiecare număr, făcându-l să vibreze la fiecare număr.

Unul din cele mai importante momente din viaţa culturală a revistei METAMORFOZE este marcat de ziua de 15 iunie 2007, când la Bucureşti, se finaliza Concursul naţional al revistelor şcolare – „Mihai Eminescu” –, unde această publicaţie a luat locul al III-lea.

Rafinamentul creaţiilor, lirismul, tenacitatea publiciştilor au augmentat vădit valoarea revistei, sub îndrumarea coordonatorului acesteia, dl redactor şef – prof. dr. Const. MIU – cel mai de nădejde prieten al condeierilor.

Iată că acum a venit momentul când fiecare „colorează” prin cuvânt vestmintele de sărbătoare, ce le îmbracă revista, la Majorat.

            Să-i dorim în continuare numere cât mai multe , colaboratori inspiraţi şi veritabili, iar MAJORATUL SPIRITUAL să umple inimile acestora de satisfacţie