Lumina Învierii

foto, poezie, Metamorfoze, Const. MIU, Medgidia

de Const. MIU

Noaptea asta iar să fie
Doar a împăcării sfinte,
Prin Lumina veşnic vie
Sufletul să ia aminte!

Şi smerit în rugăciune,
Cu genunchii preaplecaţi,
Ca să răspândească-n lume
Doar iubirea de confraţi.

Lumina Învierii
S-aprindă-n astă noapte
O candel’-a iertării
Rostită doar în şoapte…

CU OCAZIA SFINTEI SĂRBĂTORI A ÎNVIERII

MÂNTUITORULUI NOSTRU, IISUS HRISTOS,

REDACTORII REVISTEI METAMORFOZE

UREAZĂ CITITORILOR ŞI COLABORATORILOR

TRADIŢIONALUL „HRISTOS A ÎNVIAT!”

Thanatosul

de Prof. Dr. Const. MIU

Autorul manualului de Limba şi literatura română  pentru clasa a XII-a  (Editura Leda – Grupul editorial Corint, Bucureşti, 2002) – Marin Iancu – propune elevilor realizarea unei comparaţii între poezia Pastel  de Ileana Mălăncioiu „cu posibilul model bacovian din Nervi de toamnă”, sugerând să se comenteze „diferenţele care apar la cei doi poeţi în maniera de subiectivizare a peisajului descris”.Fiecare poezie fixează în primul vers decorul, prin intermediul a trei propoziţii scurte, enunţiative.  De observat şi într-un caz şi în celălalt registrul verbal la indicativ prezent – semn evident de teatralitate, în sensul că acţiunea  (câtă este) se desfăşoară sub ochii cititorului-spectator.La Bacovia, momentul surprins în primul vers, şi care va contura întreaga atmosferă cu tonalitate monotonă, este specific unui cadru autumnal. Multitudinea verbelor accentuează gama trăirilor unui animat vag precizat, care în diversitatea sa e supus finitudinii: „E toamnă, e foşnet, e somn…/ Copacii, pe stradă, oftează;/ E tuse, e plânset, e gol…/ Şi-i frig, şi burează.”La Ileana Mălăncioiu, hibernalul augmentează solitudinea eu-lui poetic, a cărui imaginaţie regizează un scenariu verosimil: „E seară. E iarnă. E frig./ Sunt singură. Tremur. Mi-e teamă./ În capul meu iar se petrece/ Aievea o moarte de seamă.” Bogăţia trăirilor este aici evidnţiată la nivelul punctuaţiei. Nu mai apare enumerarea acţiunilor ca în poezia bacoviană Nervi de toamnă.  Deşi propoziţiile au verbele la indicativ prezent, semnul grafic – punctul – lasă impresia unor acţiuni voit încetinite. De unde şi senzaţia de teamă ce cuprinde actorul-confesor. În poezia bacoviană, personificarea are rolul de a atrage atenţia că doar copacii reacţionează la stimulii malefici: „Copacii, pe stradă, oftează” (s.n.).

Continuă lectura

Cai abandonaţi

de Cristian NEAGU

MOTO: „Şi ce convinşi erau bătrânii
Că nu mor caii când vor câinii…”

Fără de cai nu s-ar fi scris istorii,
Fără de cai nu s-ar fi-ntregit
Eroi întunecaţi de strălucite glorii,
Iar omenirea perpetua cu-n minus infinit.

Detaşaţi de orice remuşcări
Uităm de cai, ce ne-au iubit prin trudă,
Şi ignorăm sentinţa nedreptei condamnări
La abandon; preludiu pentru o moarte crudă. Continuă lectura

PSIHOTEST: Sunteţi o fire visătoare ?

În măsura în care un enunţ vi se potriveşte, însemnaţi cifra de pe scala numerotată de la 1 (nu corespunde) până la 4 (corespunde pe deplin). 

1. Nu duc nimic până la capăt fiindcă nu-mi pot aduna toate puterile.            1            2            3            4

2. Viaţa merită să fie trăită cu adevărat.            1            2            3            4

3. Schimbarea şi distracţiile sunt pentru mine foarte importante.            1            2            3            4

4. Aş vrea să fiu fericit/ă aşa cum sunt tinerii îndrăgostiţi.            1            2            3            4

5. Hotărârile le iau imediat.            1            2            3            4

6. Îmi place să meditez.            1            2            3            4

7. Gândul că am comis o greşeală mă urmăreşte toată ziua.            1            2            3            4

8. Îmi folosesc la maximum toate posibilităţile de care dispun.            1            2            3            4

9. Nu mă interesează ceea ce spun alţii despre mine.            1            2            3            4

10. Uneori cred că nu sunt bun/ă de nimic.            1            2            3            4

11. Mă interesează descoperirile ştiinţifice.            1            2            3            4

12. Îmi dau uşor lacrimile.            1            2            3            4

13. Mă gândesc adeseori la viaţa mea.            1            2            3            4

14. Activităţile dificile mă provoacă (incită).            1            2            3            4

15. Încerc să pătrund fondul problemelor.            1            2            3            4

16. Critica nu mă afectează.            1            2            3            4

17. Sunt în orice moment stăpân/ă pe sentimentele mele.            1            2            3            4

18. Îmi vine greu să trăiesc clipa.            1            2            3            4

19. Când survin situaţii neplăcute ştiu să mă confrunt cu ele.            1            2            3            4

20. Îmi place să dezleg cuvinte încrucişate (şarade).            1            2            3            4

21. Mă interesează doar lucrurile care îmi aduc un folos practic.            1            2            3            4    

Transcrieţi punctele obţinute în cele 3 tipuri de scale de evaluare din tabelul următor şi adunaţi-le. Veţi aparţine acelui  tip  în  cadrul căruia aţi acumulat cel mai mare număr de puncte. Dacă aţi obţinut pe două scale un număr egal de puncte, înseamnă că aparţineţi unei tipologii mixte.

Continuă lectura

Bucăţi de noi

de Cristina GAŢACHIU

Celulele noastres-au întâlnit
pe bulevardul dintre mine şi tine
iar pleoapele tale
s-au descătuşat
când formele s-au regăsit
pe bâjbâite.
Parfumul tău
mă plânge
ca pe o nouă nenăscută
şi stelele
îmi picură ceară
pe gene.

Continuă lectura