FABULĂ

Ionel ECHIM

LA PĂŞUNAT

Zise boul către vacă:

– Vecinică, dragă vacă,

Stăpânul la masă pleacă,

Vrei  să-ţi fac ceva să-ţi placă?

Doar aşa, măcar oleacă…

 

Vaca zise către bou:

– Stai frumos la locul tău,

Nu vezi că n-ai nici un ou?

Te-a făcut din taur BOU,

Nu mai eşti pe placul meu!

 

Când eram doar o viţică,

Şi-ncă singură la mamă,

Îmi ziceai că sunt prea mică,

Nici nu mă băgai în seamă.

 

Tu erai un tăuraş…

Ziceam: Mamă, pupa-l-aş!,

Acum, să-ţi fie bine,

Eşti un bou, nu eşti de mine!…

 

MORALA:

Nu e totul să fii mare

Şi cu aer de erou.

Pân la ultima strigare

Vei ajunge tot un bou!

CONCURS LITERAR – ediţia 2014

REDACŢIA revistei METAMORFOZE

organizează ediţia a IX-a, 2014

a concursului literar ARIPI DE DOR.

 

La concurs pot participa elevi şi studenţi,

cu cel mult 10 poezii, tehnoredactate

cu font ARIAL 12, în  3 xemplare.

 

Tema de anul acesta pentru concurs este

 

POEZIA –ARIPĂ A NOPŢII

 

Lucrările vor avea în loc de semnătură

un MOTO, postat în colţul din dreapta al fiecărei pagini.

 

Concurentul va trimite separat FIŞA DE CONCURS

care va avea trecut acelaşi moto, tot în partea dreaptă, sus.

Fişa va conţine:

Numele şi prenumele concurentului,

adresa poştală,

număr de telefon,

adresa de e-mail

 

Fişa de concurs se va introduce separat într-un plic sigilat.

Plicul cu fişa de concurs,  împreună cu lucrările

se introduce în alt plic.

 

Plicurile se vor trimite până la data de 15 aprilie 2014

– data poştei, pe adresa

LICEUL TEORETIC „N. BĂLCESCU” – MEDGIDIA,

 

Str. SCARLAT VÂRNAF nr. 2

 

905600 MEDGIDIA

Jud. CONSTANŢA

 

Se va menţiona pe plicul mare:

 

PENTRU CONCURSUL LITERAR

„ARIPI DE DOR”

 

NOTA REDACŢIEI:

 

Lucrările care nu respectă cerinţele menţionate nu vor fi luate

în consideraţie.

 

Decernarea premiilor va avea loc la sediul liecului,

în data de 1 iunie 2014, ora 11.

LIMBA ROMȂNĂ ESTE PATRIA MEA

Dr. Nicholas Andronesco

Cu ocazia sărbătoririi LIMBII ROMÂNE în România vă transmit discursul meu ţinut acum doi ani la New York pentru românii basarabeni şi a celor de pretutindeni. LIMBA ROMÂNĂ este patria fundamentală a românilor oriunde s-ar afla ei. Acest discurs este ţinut numai şi numai în numele societăţii mele literare „Lumina Poetry & Literary Society.” Discursul a fost imediat publicat în revista „Literatură şi Artă” de la Chişinău împreună cu poezia mea „Lirurghia Română.”

31 august 2013, Stamford, Connecticut, USA

 

„SĂRBĂTOAREA LIMBII ROMÂNE”

 

Onorat comitet de organizare!

Onorată audienţă!

 

Basarabia ne-a dat, nouă, tuturor pământenilor, cel mai frumos exemplu şi cadou – Sărbătoarea Naţională a Limbii Materne. Şi aceasta de douăzeci de ani, în ziua de 31 august.  De atunci popoare şi organizaţii locale, regionale şi mondiale au început sărbătorirea limbii materne.

De câţiva ani, în aceeaşi zi de 31 august, este organizat la Bucureşti pe treptele Teatrului Naţional „Concertul Limbii Române”. 

Conferinţa generală UNESCO din 1999, a proclamat 21 februarie  ca „Ziua internaţională a limbii materne”  cu scopul de a promova recunoaşterea şi utilizarea limbilor materne. În această zi, statele membre UNESCO sărbătoresc limba maternă ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere între popoare.

Spaniolii sunt la a treia ediţie cu sărbătorirea limbii lor.

Pe 18 iunie în acest an, Institutul Cervantes a sărbătorit  – Ziua Limbii Spaniole – în cele 78 de centre ale sale, din 44 de ţări de pe cinci continente.

Scriitorii afirmă importanţa limbii materne.  Iată ce spune Mircea Eliade:

„Pentru orice exilat,  PATRIA este limba părintească pe care continuă s’o vorbească.” 

Scriitorul Miguel de Unamuno afirmă: „La sangre de mi espiritu es mi lengua”. 

Să ascultăm ce dulce şi frumoasă este exprimarea „Limba română e patria mea” în câteva

limbi:

La langue romaine est ma patrie.

La lingua rumena è la mia patria.

La lengua rumana es mi patria.

A lingua romena é a minha pátria.

Romanian is my homeland.

 

Basarabeni fiţi mândri. Planeta Pământ vă recunoaşte importanţa LIMBII ROMÂNE.

 

31 august 2011,  Queens, New York, USA

Dispersie

Bianca  MOISE

O lună plină şi un cer azuriu

Se unesc ezoteric

Doar pentru privirile

Veşnicilor înamoraţi.

Astfel se creează treptat

Un vitraliu tainic al nopţii.

Prin sentimente de porţelan,

Dintr-un cremene al singurătăţii,

Se aprinde în inima-ţi pustie

Un vulcan al dulcelui amor.

Te aud strigându-mă

Abia când luna se coboară,

Ȋntr-o dimineaţă pe ţărm

Se descoperă dispersia neînţeleasă

A firilor noastre divergente.

 

 

 

Prizonier

Când dantela neagră se abate

Asupra inimilor noastre,

Noi devenim unicii prizonieri

Ai închisorii speranţelor.

În spatele gratiilor presărate

Cu resentimente

Iau naştere dureri premature

Urmate de trezele amintiri

Ale sentimentelor flambate.

Într-o lume a mârşăviei permanente

Noi biruim ţinându-ne de mână,

Astfel ajungem prizonierii

Unei iubiri profunde.

EXTRA-TEREŞTRII ANTICI în „Epopeea lui Ghilgameş”

Prof. Dr. Const. MIU

Adepţii teoriei extra-tereştrilor antici susţin că zeii din culturile şi literaturile din antichitate sunt entităţi din altă lume, una extra-terestră. Într-o emisiune difuzată pe canalul tv HISTORY, la începutul lunii august, anul curent, vorbindu-se despre posibilitatea ca oamenii sălbatici apăruţi în diverse etape ale istoriei omenirii să fi fost „produsul de laborator” al extra-tereştilor antici, s-a amintit şi de Enkidu, din Epopeea lui Ghilgameş. În această epopee, cei doi protagonişti – Ghilgameş şi Enkidu – sunt plămada unor astfel de entităţi. Eseul nostru pleacă de la această ipoteză, iar  citatele le vom face după ediţia din 1966, EPLA, Cuvânt înainte de Al. Dima.

Calităţile de excepţie ale lui Ghilgameş – „păstorul Urukului-celui- Împrejmuit” – sunt raportate la câteva zeităţi: „Când a fost creat Ghilgameş, / Enlil cel Viteaz (zeul pământului şi al văzduhului – n. n.) l-a înzestrat cu o înfăţişare desăvârşită; / cerescul Şamaş (zeul soarelui şi al dreptăţii – n. n.) i-a dăruit frumuseţea; / Adad (zeul furtunilor – n. n.) i-a hărăzit să fie fără seamăn de viteaz.” (p. 32).

Pentru desăvârşirea lui Ghilgameş conlucrează „toţi zeii cei mari”. Ceea ce ne-a atras atenţia este statura sa care, aşa cum este descris personajul, o depăşeşte cu mult (dublu) pe cea a unui om obişnuit: „statura lui era de unsprezece coţi avea” (p. 33). Apartenenţa sa la lumea non-umană este precizată în fracţii: „Două treimi din ele sunt divine şi o treime omenească” (p. 33).

Ghilgameş este Stăpânul absolut al locuitorilor Urukului: „el, păstorul oamenilor săi, îi chinuia fără-ncetare” (p. 33). Însă, asemenea apucături nu sunt pe placul lui Anu – ocrotitorul divin al cetăţii Uruk. El îi cere mamei zeiţe Aruru să zămislească un alt Ghilgameş, care să i se împotrivească „monstrului”: „Fiindcă tu, Aruru, l-ai făcut pe Ghilgameş, / dă viaţă acum unui alt Ghilgameş/ (…) să se-mpotrivească unul altuia, să-şi măsoare puterile…” (p.34).

Făcut din lut şi scuipat (asemenea biblicului Adam), „războinicul Enkidu” este o făptură sălbatică, un Yeti al pustiurilor, a cărui descriere şi al cărui comportament ţin mai mult de bestiar: Acoperit cu păr îi este trupul, / cu belşug de păr ca o femeie. / Are o claie de păr ca spicele secerate. / Şi nu ştie ce sunt oamenii, nici cum trăiesc oamenii. / Cât despre veşminte, poartă straie ca ale zeului Sumukan (zeul turmelor şi al vegetaţiei – n. n.) / Paşte iarbă laolaltă cu gazelele, / cu turma de fiare sălbatice sembulzeşte la adăpătoare, /inima-i dă ghes ca să stea printre dobitoacele apelor” (s. n., p. 34-35). Cele două verbe subliniate de noi în fragmentul de mai sus relevă natura animalieră a lui Enkidu, pe care curtezana – „fiica plăcerii” – trimisă spre a-l seduce îl vede ca pe o „fiară cu chip de om” (cf. p. 39). Enkidu trăieşte izolat, în pustiu, nu cunoaşte oamenii (de altfel, se spune că el „nu ştie ce sunt oamenii” şi  „nici cum trăiesc” aceştia), este un animal neîmblânzit, dovadă e pilozitatea abundentă: trupul e acoperit cu păr, ca animalele şi claia de păr, comparaţia „ca spicele secerate” relevând că era neîngrijit. Dacă ţinem cont că fusese conceput ca un alt Ghilgameş, putem aprecia că poate fi socotit dublul animal al acestuia.

Dacă despre natura divino-umană a lui Ghilgameş epopeea oferă informaţii, despre cea a lui Enkidu putem face doar speculaţii: este un „experiment” de laborator, un Ghilgameş primitiv, rămas în stadiul animalier, pe cei care l-au conceput interesându-i doar firea sa de războinic.

După experienţa erotică avută cu „fiica plăcerii”, se produce o schimbare totală a personajului: „Şase zile şi şapte nopţi o stăpâni Enkidu pe fiica plăcerii/ Când, în sfârşit, se sătură de plăcerea pe care i-o smulgea, /vru să se ducă la turma sa de fiare sălbatice/ Dar, văzândul pe Enkidu, gazelele o iau la fugă, / fiarele sălbatice se feresc de apropierea lui/ (…) trupul îi era vlăguit.” (s. n., p. 39). Din pasajul subliniat de noi, se evidenţiază două aspecte: împerecherea este malefică pentru Enkidu – trupul îi este vlăguit, iar animalele nu-l mai recunosc, aceasta însemnând că el nu mai aparţine lumii sălbăticiunilor. Nu ştim dacă este sinceră sau nu curtezana, care va remarca metamorfozarea lui: „Eşti frumos Enkidu; te-ai făcut ca un zeu” (p. 40). Femeia vede frumuseţea ne-pământeană a acestuia. Însă, ea este cea care contribuie la umanizarea acestui sălbatic: „Îşi spălă cu apă/ trupul pe care nicicând nu-l îngrijise, / şi după ce se unse cu tot felul de oloiuri, / semăna în sfârşit a om; /îşi puse pe el îmbrăcăminte/ şi iată-l asemenea unui mire!” (p. 51). Enkidu fusese proiectat spre a-l înfrunta pe Ghilgameş. Însă proiectul acesta se dovedeşte a nu avea finalitatea dorită de extra-tereştri: „Cu toată puterea lui, Enkidu e înfrânt (…) şi din ziua aceea se leagă prietenia lor.” (p. 45).

La popoarele antice (bunăoară, la vechii greci, în Legendele Olimpului), sunt o serie de legende în care zeii/  extra-tereştrii antici se cuplau cu pământenii. În Epopeea lui Ghilgameş, apare dorinţa zeiţei Iştar – sedusă de frumuseţea lui Enkidu – de a fi luată de soţie de acesta. Refuzul lui şi dojana pentru numeroşii iubiţi pe care aceasta i-a avut şi pe care i-a nenorocit, după ce şi-a satisfăcut poftele, atrag ura orgolioasei zeiţe, care-i cere tatălui ei, zeul Anu, să zămislească Taurul Ceresc – un monstru –, care să-l omoare pe trufaşul erou (cf. op. cit., p. 89).

Enkidu are un vis, pe care i/l va povesti prietenului său, Ghilgameş, în care apar entităţile extra-terestre şi care hotărăsc moartea acestuia, ca pedeapsă a ofensei aduse orgolioasei Iştar şi pentru uciderea monstrului – Taurul Ceresc. Răul care-i secătuieşte puterile este preambulul morţii. În pragul morţii, Enkidu are viziunea Infernului dantesc:  „Un grifonul (…)/ Mă  înşfăcă şi puterea mi se scurse din trup, / Mă prefăcu într-un porumbel: / (…) mă duse spre casa întunericului, locaş al lui Irkalla (Hades, la vechii greci – n. n.) / spre casa de unde nu mai iese nimeni, / (…) spre casa ai cărei locuitori sunt lipsiţi de lumină, / unde colbul le este hrană, (…)/ Sunt îmbrăcaţi ca păsările, au veşmânt de pene, / şi niciodată nu mai văd lumina, stau pe veci în beznă. / În această casă de colb, unde am pătruns, / i-am văzut pe toţi regii, despuiaţi de coroane / (…) Acolo domnea Regina Infernului, Ereşkigal.” (p. 108-109).

Grifonul este un monstru care are puterea de a-l metamorfoza pe Enkidu: îl preface într-un porumbel. El este cel care îl ghidează spre casa întunericului – un topos-carceră, spaţiu al perdiţiei, unde îşi primesc pedeapsa „toţi regii, despuiaţi de coroane”. Lipsa luminii este elementul caracteristic al acestui spaţiu-carceră: „şi niciodată nu mai văd lumina, stau pe veci în beznă”. Interesant este faptul că amănuntele descriptive despre acest spaţiu al perdiţiei şi cei care se află acolo sunt făcute ca şi cum ele i-ar fi fost spuse personajului de altcineva. Aşa se explică repetarea prepoziţiei spre. Naraţiunea despre ce se petrece în interiorul acestui spaţiu este mai săracă, fără detalii. Ca atare, visul avut de Enkidu poate fi socotit drept o comunicare telepatică avută cu entităţile extra-terestre, iar casa întunericului este o hologramă ce îi este indusă în subconştient. Mesajul despre prezenţa acestui spaţiu al perdiţiei este uşor de priceput: aşa păţesc cei care se răzvrătesc şi nu se supun voinţei entităţilor extra-terestre.

BISERICA SFÂNTUL ANDREI

Nicolas ANDRONESCO

 

O candelă

O lumină în noapte

În noaptea din Ion Corvin

La pădurea Mihail Eminescu

De la peştera

Adăpostul sfinţit

De Sfânt Andrei cel ceresc

Cu stelele palide mii

În lentila Betleem românesc

Suflet zidit în carne şi pâine

Promiţând ziua de mâine

Mutată la Stamford

Suflare

Şi vieţi

Şi pădure

…………………………………

Aici

Printre cruci

Oriunde te duci

Pământul se roagă-n genunchi

Cu dureri

Cu statui

Din India cu marmura verde

Şi Alaska negru granit

Cutremurat şi jelit

Şi metal

În munţii Ardeal

………………………

Rugăciunile-n bronz

Şi-n Brâncuşi

Printre îngheţatele flori

Se roagă deschizând uşi

Aşteptând mirarea din zori

Când din chin

Va veni

Revelarea

De sâmbur divin