CONCURS LITERAR – ediţia 2014

REDACŢIA revistei METAMORFOZE

organizează ediţia a IX-a, 2014

a concursului literar ARIPI DE DOR.

 

La concurs pot participa elevi şi studenţi,

cu cel mult 10 poezii, tehnoredactate

cu font ARIAL 12, în  3 xemplare.

 

Tema de anul acesta pentru concurs este

 

POEZIA –ARIPĂ A NOPŢII

 

Lucrările vor avea în loc de semnătură

un MOTO, postat în colţul din dreapta al fiecărei pagini.

 

Concurentul va trimite separat FIŞA DE CONCURS

care va avea trecut acelaşi moto, tot în partea dreaptă, sus.

Fişa va conţine:

Numele şi prenumele concurentului,

adresa poştală,

număr de telefon,

adresa de e-mail

 

Fişa de concurs se va introduce separat într-un plic sigilat.

Plicul cu fişa de concurs,  împreună cu lucrările

se introduce în alt plic.

 

Plicurile se vor trimite până la data de 15 aprilie 2014

– data poştei, pe adresa

LICEUL TEORETIC „N. BĂLCESCU” – MEDGIDIA,

 

Str. SCARLAT VÂRNAF nr. 2

 

905600 MEDGIDIA

Jud. CONSTANŢA

 

Se va menţiona pe plicul mare:

 

PENTRU CONCURSUL LITERAR

„ARIPI DE DOR”

 

NOTA REDACŢIEI:

 

Lucrările care nu respectă cerinţele menţionate nu vor fi luate

în consideraţie.

 

Decernarea premiilor va avea loc la sediul liecului,

în data de 1 iunie 2014, ora 11.