CONTROVERSE CRISTOLOGICE

Pred. Prof. Dr. Const. MIU

In Biblie nu exista nicio relatare despre viaţa lui Iisus, între 12 si 30 de ani. Acest interval, l-am denumit în alt studiu perioada blancă a vieţii lui Iisus, deoarece nu avem informaţii despre adolescenţa celui care avea să devină Mântuitorul lumii, ca şi despre formaţia Sa spirituală. În câteva capitole din Evangheliile după Matei si după Luca sunt prezentate succint evenimentele semnificative din viata lui Iisus: aceste naraţiuni din copilărie prezintă genealogia lui Iisus, o serie de evenimente, precum Buna Vestire, venirea magilor din răsărit, spre a se închina celui ales, fuga în Egipt unde familia a rămas până la moartea lui Irod, şi întoarcerea la Nazaret, arătarea în templul din Ierusalim. După aceste evenimente, viaţa lui Iisus este învăluită în mister, până la începutul misiunii Sale.
In anul 1894, Nicolas Notovitci, doctor şi jurnalist rus a publicat o carte intitulată Viaţa necunoscută a lui Iisus Hristos (ediţia în limba română a apărut în 2011, la Editura Solaris print, Bucureşti). El a scris această carte în urma unei călătorii în Afganistan-ul de azi, în India şi Tibet. Ajungând la mănăstirea Himis, în Ladak, în munţii Himalaya, Marele Lama i-a arătat doua volume vechi, legate în piele, în care se relata despre viaţa lui Issa, cum era cunoscut pe acele meleaguri Iisus. Documentele aduse din India în Nepal şi apoi în Tibet au fost scrise, în original, în limba pali, limba religioasă a budiştilor. Copiile de la Himis fuseseră traduse în tibetană.
Biografia lui Issa era alcătuită din 244 de versete, în 14 capitole.
       Prima noutate pe care o găsim în cartea lui Nicolas Novtovici se referă la Moise – în manuscrisele tibetane având numele de Mossa. În Exodul Vechiului Testament (cap. 2), aflăm că Moise născut de o sclavă evreică, a fost găsit pe apa Nilului de fiica faraonului, după ce mama naturală îl abandonase (Exodul, 2:1-10). În manuscrisul de la mănăstirea Himis, Moise este fiul faraonului: „Acest faraon avea doi fii, cel mic purtând numele de Mossa, israeliţii l-au învăţat felurite ştiinţe.” (Nicolas Notovici, Viaţa necunoscută a lui Iisus Christos, ediţia citată, p.83).
Pe lângă evenimentele deja cunoscute din Evanghelii cu privire la viaţa lui Iisus, cartea aduce în plus relatări cu privire la anii despre care Evangheliile nu pomenesc nimic. Astfel, se arată cum în cel de-al treisprezecelea an al lui Issa, primul din anii săi „pierduţi”, era vremea când un israelit ar trebui să se căsătorească. Potrivit manuscrisului pe care l-a publicat Notovici, el a părăsit în taină casa tatălui sau, a plecat din Ierusalim şi a călătorit spre răsărit cu o caravană de negustori, pentru a se perfecţiona în Cuvântul Divin şi spre a studia legile marelui Budha (cf. N. Notovici, Viaţa Sfântului Issa…, IV: 10-13, în ed. cit., p. 89). Issa avea 14 ani atunci când a trecut prin Sind, o regiune situată în sud-estul Pakistan-ului de astăzi, în valea inferioară a fluviului Ind, şi s-a stabilit printre arieni. Faima acestuia s-a răspândit „în nordul regiunii Sindh” (cf. ed. cit., p. 90), şi el a fost rugat de către jainişti („cei care se închinau zeului Djaïne” – p. 90 – n. n.) să stea cu ei. Ajuns la Juggernaut (în provincia Orsis – n. n.), a fost primit cu bucurie de către preoţii brahmani care l-au învăţat să citească şi să înţeleagă Vedele, să tămăduiască şi să exorcizeze. Issa a petrecut şase ani studiind şi învăţându-i şi pe alţii la Juggernaut, Rajagriha, Benares, şi alte oraşe sfinte, după care a fost implicat într-un conflict cu brahmanii şi kshatriya-şii, respectiv castele preoţilor şi războinicilor, prin faptul că a predat scrierile sfinte castelor inferioare, vaisya-şii (casta fermierilor şi a negustorilor) şi sudra-şi (casta muncitorilor şi a ţăranilor).

 

      Decât să se supună viziunilor limitate ale brahmanilor, Issa a preferat să predice împotriva lor: „Nu slujiţi idolii (…); nu ascultaţi învăţăturile Vedelor, în care adevărul este răstălmăcit…”  (Viaţa Sfântului Issa…, V: 26, în ed. cit., p. 93). Cunoscând limba Pali, dreptul Issa a abordat studiul manuscriselor sacre ale Sutrelor, iar „Şase ani mai târziu, Issa, pe care Buda îl alesese să îi răspândească Cuvântul Sfânt, putea să explice perfect înţelesul manuscriselor sacre.” (Viaţa Sfântului Issa…, VI: 4, în ed. cit., p. 94). A părăsit apoi Himalaya şi a călătorit spre vest predicând, în drumul său, împotriva idolatriei („…lepădaţi-vă de idolii voştri şi nu săvârşiţi ritualuri care vă despart de Tatăl vostru […] nu idolii vor fi distruşi prin mânia Sa, ci aceia care i-au creat; inima le va fi mistuită de focul veşnic…” – Viaţa Sfântului Issa…, VI: 15; VII: 10, în ed. cit., p. 96, 97), întorcându-se în cele din urma în Palestina, la vârsta de 29 de ani. De aici încolo povestea este bine cunoscută, fiind aidoma cu cea relatată de evanghelişti: e vorba de pizmuirea lui Iisus, arestarea Sa, patimile îndurate, crucificarea şi Învierea Sa.
      Găsim, de asemenea, îndemnul lui Issa ca oamenii să ducă o viaţă neprihănită: „Nu luaţi ce aparţine altora […] Nu înşelaţi pe nimeni, pentru a nu fi înşelaţi la rândul vostru, încercaţi să vă îndreptaţi înainte de ultima judecată […] Nu vă lăsaţi pradă depravării, deoarece este o încălcare a poruncilor dumnezeieşti. Veţi fi mântuiţi pentru totdeauna nu doar prin curăţirea voastră, ci şi prin îndrumarea altora…” (Viaţa Sfântului Issa…, VII: 15-18, în ed. cit., p. 98-99). Îndemnurile acestea amintesc de Predica lui Iisus de pe Munte, consemnată de Sfântul evanghelist Matei (cf. Sf. Evanghelie după Matei, 5: 21-48; 6: 1-34; 7: 1-11).
O altă noutate o constituie pledoaria lui Issa pentru femeie. Iată pasajele care formează un adevărat imn de slavă al femeii, în ipostaza soţiei sau a mamei, în ceea ce priveşte rolul şi locul acesteia în colectivitate. „Respectaţi femeia, deoarece ea este mama universului şi întreg adevărul creaţiei divine sălăşluiesc în ea.” […] ; „După Dumnezeu, gândurile voastre cele mai bune ar trebui să aparţină femeilor şi soţiilor; femeia fiind pentru voi templul sfânt în care veţi găsi cel mai uşor fericirea perfectă.” […] „Nu o supuneţi umilinţelor, fiindcă altfel vă veţi umili pe voi înşivă şi vă veţi pierde iubirea, faţă de care nimic nu există aici pe pământ.” „Protejaţi-vă soţia, pentru ca ea să vă poată proteja pe voi şi pe familia voastră: tot ce veţi face pentru mama voastră, soţia voastră, fie pentru o văduvă, ori pentru o altă femeie aflată la ananghie, veţi fi plăcut pentru Dumnezeu.” (Viaţa Sfântului Issa…, XII:10; 18, 20-21, în ed. cit., p.113, 114). Această pledoarie ar putea veni în sprijinul adepţilor „tezei” cărţii lui Dan Brown, Codul lui da Vinci, unde se acreditează ideea existenţei unei idile între Iisus şi Maria Magdalena, cei doi având chiar un urmaş – o fată, iar după mulţi ani mama şi fiica ar fi ajuns pe meleagurile din sudul Franţei. În Noul Testament, faţă de unele manuscrise apocrife de la Marea Moartă, unde se face apologia feminităţii, nu găsim asemenea pasaje. Iisus a avut discuţii cu multe femei, când era cu discipolii săi şi era chemat să ajute sau să vindece. Spre pildă, în Sf. Evanghelie după Matei, are o discuţie cu o femeie cananeană, a cărei fiică era posedată de către demoni, iar la rugămintea discipolilor, aceasta este ajutată de Mesia (cf. Matei, 15:28). Mai mult chiar, deşi femeia bolnavă de 12 ani se atinge de straiele lui Iisus, fără încuviinţarea acestuia, aceasta se vindecă, pentru că i-a fost credinţa puternică: „Iar El i-a zis: «Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace şi fii sănătoasă de bola ta.» (Marcu, 5:34; Luca, 8: 48). În Sf. Evanghelie după Ioan, Iisus iartă femeia adulterină şi îi spune acesteia să nu mai păcătuiască (cf. Ioan, 8: 4-11).

În Prefaţa cărţii sale, Notovitci precizează că arhiepiscopul de Kiew, Monseniorul Platon „a considerat că descoperirea mea era de o mare importanţă, dar a încercat din răsputeri să mă deconsilieze în publicarea memoriilor, declarând că ar fi împotriva propriilor mele interese să fac acest lucru.” Un an mai târziu, autorul a prezentat manuscrisul unui cardinal apreciat de Sfântul Părinte de la Vatican, însă acesta l-a avertizat că publicarea unei astfel de cărţi îi va atrage numeroşi duşmani. Abilul cardinal i-a sugerat că în schimbul unei sume de bani consistente, ar trebui să renunţe la acest demers: „Dacă aveţi nevoie de bani, pot obţine o compensaţie pentru aceste notiţe, suficient cât să vă remunereze pentru pierderea de timp pentru cheltuieli.” (p. 9-10). Acelaşi refuz categoric l-a primit la Paris şi din partea cardinalului Rotelli: „Biserica (…) suferă profund din cauza acestui nou curent de idei ateiste, iar dumneavoastră nu aţi face decât să furnizaţi material nou calomniatorilor şi detractorilor doctrinei evanghelice.”       (p. 10).
      
Ediţiile franceze ale acestei cărţi precizează că în anul 1925, conducând o expediţie în Asia Centrală, Nicolas Roerich, pictor rus, poet, arheolog, mistic şi filosof, a vizitat Himis-ul. El a publicat ulterior scrieri pe care le descoperise la mănăstire, iar traducerea sa era asemănătoare celei a lui Notovici. El a relatat de asemenea că a dat în călătoria lui de multe alte documente, atât scrise cât şi orale, legate de şederea lui Issa în Orient. În anul 1939, fără a avea vreo cunoştinţă despre legendele legate de Issa sau de cartea lui Notovici, unei talentate pianiste, cunoscută în acea vreme – Elisabeth Caspari – i s-au arătat trei cărţi de către bibliotecarul de la Himis, care i-a mărturisit: „Aceste cărţi spun că Iisus al vostru a fost aici”. Nu ştim dacă traducerea făcută de Nicolas Roerich s-a concretizat într-o carte tipărită sau a rămas în manuscris, după cum nici dacă, într-o variantă sau alta, ar putea fi într-o bibliotecă publică. De asemenea, nu se precizează dacă mărturia pianistei Elisabeth Caspari a fost consemnată în vreo publicaţie sau vreun alt document scris şi nici dacă ea există cu adevărat, fiind păstrată. Cu siguranţă, cele două aşa-zis mărturii despre descoperirea făcută de Nicolas Notovitci au menirea de a da credibilitate acesteia.
Mai mult, în ediţiile franceze, de care aminteam, se precizează că manuscrisele cu pricina ar fi dispărut de la mănăstirea Himis. Cine să fi avut interes să le facă dispărute? Desigur, suspiciunea planează asupra Vaticanului. Însă este deranjant pentru cei de acolo faptul – dacă e să luăm de bună descoperirea lui Notovici – că Iisus ar fi negat Vedele sau ar fi îndemnat la preţuirea femeii? Sau că Moise ar fi fost chiar fiul faraonului? În cazul lui Moise, acest amănunt biografic ar trebui să bucure pe Sfântul Părinte, pentru că în manuscrisul cu pricina, acest profet a îmbrăţişat credinţa israeliţilor: „…israeliţii au refuzat să-şi lepede Dumnezeullor, pentru a slăvi zeii făcuţi de mâini omeneşti, cei care erau zeii egiptenilor. Mossa credea în Dumnezeul lor indivizibil…” (Viaţa Sfântului Issa…,II: 9-10).

 

 

TĂCERILE MELE

CARMEN RADU


Cristian Ciornei - cls a VII-a B Şcoala Spiru Haret Medgidia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA REDACŢIEI: Desenele aparţin elevului Cristian CIORNEI

                                  clasa a VII-a B – Şcoala „Spiru Haret” – Medgidia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flux şi reflux 

 

marea trage aer

din abisuri necunoscute. 

se întinde spre ţărm 

cu valuri

şi pânze de corăbii

inexistente.

pescăruşii îşi odihnesc

singurătăţile.

iubirile se sparg

în zori…

rugul dimineţii

arde trăirile nopţii.

într-un ceas de taină

facem un pact:

până la următorul sărut

căutăm nordul.

fugim spre marginile

punctelor cardinale

ca să ne putem regăsi

flux şi reflux

la marginea mării.

 

 

Bal mascat

 

În fiecare dimineaţă

am grijă

să-mi pun măştile pe faţă,

una câte una…

plec spre balul mascat

al unei noi zile

din aceeaşi viaţă.

trecătorilor prin zi

le arăt o altă mască:

uneori drăguţă,

tăcută,

înţelegătoare,

tristă,

puternică,

dar mai mereu veselă

şi surâzătoare…

 

 

Mă întâlnesc mereu

cu alte măşti,

de culori diferite,

fardate cu obrajii roşii

ai furiei

sau cu pudra albă

a indiferenţei,

a nepăsării.

măşti suferinde

sau blânde…

toate căutând

stropul de linişte.

 

Dar cel mai greu îmi este

cu măştile – cameleon.

nu ştiu niciodată

care e culoarea lor reală…

folosesc mereu

un alt fond de ten.

 

Seara, fără măşti,

îmi spăl faţa

şi mă uit în ochi

aşteptând să mă întâlnesc

cu mine.

uneori mă recunosc,

alteori nu.

 

Mă gândesc

când am lăsat

să-mi cadă masca.

nu ştiu nici măcar

pe unde am pierdut-o…

Ochii pe care îi văd acum

sunt de sfârşit

de bal mascat…

 

 

 

chiar dacă

 

chiar dacă murim şi înviem

de mii de ori pe zi,

chiar dacă ne pierdem raţiunea de a fi,

chiar dacă înflorim şi ne scuturăm

între anotimpuri,

chiar dacă ne privim singurătatea în ochi,

chiar dacă ne imaginăm că trăim

ceea ce am vrea să trăim,

chiar dacă anticipăm motive şi sensuri,

chiar dacă ne frământăm şi ne zbatem,

chiar dacă visăm frumos sau avem coşmaruri,

de fapt,

în fiecare zi,

ne trăim

propria eternitate.

Dreaming…

Cristina ILEA –clasa a XI-a A (LTNB)

It’s very cold the air in here,

In the dark has grown a fear,

And any drug that’s taking my mind away

Isn’t stronger than love that makes me stay.

In dark is nothing left to see

I can hear your heartbeats for me,

An old guitar your fingers play

There are so many things I never say.

Is your touch, for it I grief,

In this empty space, only you I believe;

You’ll do for me, without exception, anything,

I still hear that old song you keep sing.

But soon, my dream has fade away,

About it, there’s nothing left to say…

It’s in our nature to wish upon a star,

But remember, our star is just so far.

SPRING

 

It’s spring time again in my heart,

So all my feelings have a new start;

Nature plays its green song all the time,

And when it stops I’ll give it another dime.

Butterflies are flying in front of my face,

They have rainbow, vibrant wings like lace,

They take me to the Nevermore land

Where gold is found in shining sand.

In my journey I’ve found the truth –

Why aalways spring seem so youth:

Its core is made only of love,

So that’s why I’m writing of…

Renegare

Andra IRIMIA – clasa a XI-a D (LTNB)

             Imi ploua repetat pe cutia unde imi tin inima. Bate, tot bate, mereu la fel, mereu in jos. Ca sa ne pot salva tot ce trebuie sa fac este sa intorc ploaia pe dos. Sa bata, tot sa bata, mereu la fel, doar in sus de data asta. Pleaca, te rog pleaca. Inainte, opreste macar ploaia din ochii mei. Du-te, doar du-te tot mai departe de tot ce-i al meu.   

            Imi pare rau, nu iti pare rau si nici ei nu ii pare rau. Dar, vezi tu.. Ploaia bate, tot bate in cutia unde obisnuiam sa imi tin inima. Ploaie fara cer, opreste-te !

 

Rugăminte

Stiu, stiu ca infinitul ti-a sters fiecare lacrima inainte sa o versi. Stiu ca va trebui sa ma uiti, dar inainte trebuie sa te invat cum sa iti amintesti de mine. Trebuie sa te invat cum sa iti pictezi, pe foile albe ale viitorului tau, cate un soare in fiecare zi. Povestea noastra s-a terminat de prea multe ori si inca nu sunt sigura daca a inceput vreodata. Visam cum pe pieptul tau, isi faceau pat tamplele mele . Si chiar de vei pleca, umbra mea mereu iti va bantui sulfetul. Dar chiar de suma zilelor mele care vor urma va da cu minus, tot te voi invata ca.. in viata e bine sa si suferi, atata timp cat nu ti-e teama. In viata e bine sa si plangi, atata timp cat nu te vede nimeni. In viata, in fiecare noapte iti vinzi sufletul intunericului, pentru a-ti da la schimb o zi . O singura zi. Pana cand… noaptea se va satura de fata ta si va incheia contractul.

           Tine minte, greselile nu se indreapta cu ciocanul. Asa ca , te rog, mai lasa-ma sa respir. 

Imi ploua repetat pe cutia unde imi tin inima. Bate, tot bate, mereu la fel, mereu in jos. Ca sa ne pot salva tot ce trebuie sa fac este sa intorc ploaia pe dos. Sa bata, tot sa bata, mereu la fel, doar in sus de data asta. Pleaca, te rog pleaca. Inainte, opreste macar ploaia din ochii mei. Du-te, doar du-te tot mai departe de tot ce-i al meu.   

            Imi pare rau, nu iti pare rau si nici ei nu ii pare rau. Dar, vezi tu.. Ploaia bate, tot bate in cutia unde obisnuiam sa imi tin inima. Ploaie fara cer, opreste-te !

 

 

 

 

 

Rugăminte

 

Stiu, stiu ca infinitul ti-a sters fiecare lacrima inainte sa o versi. Stiu ca va trebui sa ma uiti, dar inainte trebuie sa te invat cum sa iti amintesti de mine. Trebuie sa te invat cum sa iti pictezi, pe foile albe ale viitorului tau, cate un soare in fiecare zi. Povestea noastra s-a terminat de prea multe ori si inca nu sunt sigura daca a inceput vreodata. Visam cum pe pieptul tau, isi faceau pat tamplele mele . Si chiar de vei pleca, umbra mea mereu iti va bantui sulfetul. Dar chiar de suma zilelor mele care vor urma va da cu minus, tot te voi invata ca.. in viata e bine sa si suferi, atata timp cat nu ti-e teama. In viata e bine sa si plangi, atata timp cat nu te vede nimeni. In viata, in fiecare noapte iti vinzi sufletul intunericului, pentru a-ti da la schimb o zi . O singura zi. Pana cand… noaptea se va satura de fata ta si va incheia contractul.

           Tine minte, greselile nu se indreapta cu ciocanul. Asa ca , te rog, mai lasa-ma sa respir.

NOTA REDACŢIEI: Desenele aparţin elevului Cristian CIORNEI

                                  clasa a VII-a B – Şcoala „Spiru Haret” – Medgidia

Un fel de introspecţie

Burducel Andreea Laura

clasa a XI-a D – (LTNB)

Aseara am inceput sa ma gandesc la mine, fapt putin cam egoist poate. In oglinda, transparenta mea ma orbea si umbra imi facea semn sa tac. Dupa ce s-au epuizat toate intrebarile si  tipetele, iar tacerea a inspirat cu calmitate o gura proaspata de aer, mi-am dat seama ca e vina mea.

De felul in care ne simtim uneori, suntem vinovati doar noi, pentru ca la un moment dat am facut un pas gresit, am iubit prea mult, am ras prea putin si am uitat sa fim indiferenti.

Asa e si cu stelele. Au si ele viata lor plina de griji; cata lumina sa  ne mai dea, cati indragostiti sa mai faca sa zambeasca si cum sa faca sa-si indeplineasca visele. Da, si ele au vise. Unele vor sa devina stele de cabaret, altele stele de cinema, iar unele, pur si simplu oameni. Ar fi bine daca am fi noi atat de „puri” si „simpli”.

Si stelele au nevoie de alte stele calauzitoare care sa le taie nemurirea si care sa le dea din ochiul vantului aripi sa zboare spre Pamant. Poate ar trebui sa invatam de la ele; sa ne urmam idealurile si sa cerem indurare noptilor albe framantate de neliniste. 

Aseara am inceput sa ma gandesc la mine, fapt putin cam egoist poate. In oglinda, transparenta mea ma orbea si umbra imi facea semn sa tac. Dupa ce s-au epuizat toate intrebarile si  tipetele, iar tacerea a inspirat cu calmitate o gura proaspata de aer, mi-am dat seama ca e vina mea.

De felul in care ne simtim uneori, suntem vinovati doar noi, pentru ca la un moment dat am facut un pas gresit, am iubit prea mult, am ras prea putin si am uitat sa fim indiferenti.

Asa e si cu stelele. Au si ele viata lor plina de griji; cata lumina sa  ne mai dea, cati indragostiti sa mai faca sa zambeasca si cum sa faca sa-si indeplineasca visele. Da, si ele au vise. Unele vor sa devina stele de cabaret, altele stele de cinema, iar unele, pur si simplu oameni. Ar fi bine daca am fi noi atat de „puri” si „simpli”.

Si stelele au nevoie de alte stele calauzitoare care sa le taie nemurirea si care sa le dea din ochiul vantului aripi sa zboare spre Pamant. Poate ar trebui sa invatam de la ele; sa ne urmam idealurile si sa cerem indurare noptilor albe framantate de neliniste.

NINSOAREA

Const. MIU

 

                          mamei mele, Olga

 

Ninsoarea asta, dragă mamă,

Eu ţi-o voi pune la icoană.

A nins bacovian cu ghiocei,

La tâmple de bărbaţi şi de femei.

 

Şi ninge-n fiecare seară

Potop de flori, strânse-n coroană,

Vestind o altă primăvară

Pentru-a mea inimă orfană.

 

Ninsoarea asta, dragă mamă,

Vezi bine cum mă mai răsfaţă;

Eu ţi-o voi pune la icoană

               Cât inima-mi în piept nu-ngheaţă…

poezii

Raluca VORNICIUC

 

Zâmbete

Cel mai frumos anotimp

Este copilul.

Iar zâmbetul său

Este ţărmul de unde

Începe infinitul

Şi versul

Pe care nu-l înţeleg

Decât îngerii.

Plopii copilăriei

Sărută amintirile din

Paşii fiecărui adult,

Iar timpul

Sună clopotele singurătăţii

Numai la bătrâneţe,

Căci numai atunci

Zborul este doar prăbuşire. 

 

 

Viziune

Mi se intampla sa imi doresc

Sa transform

Captatorul solar

Intr`un prototip

Care sa schimbe genomul

In elixirul vietii

Compatibil cu nemurirea 

 

 

Suflet şi piatră

Parfumul indecis al florilor

Stârneşte entuziasmul orelor

Care devin piatră.

Ca o cană goală e sufletul meu,

Ce soarbe amintirile din fiecare eu

Şi le închide in pereţii săi circulari.

Mă aflu la o milă de nefiinţă,

Dar timpul nu mă lasă să devin fiinţă

Şi-mi smulge culorile vieţii din unghii.

 

 

RÂSUL AMAR AL ZILELOR NOASTRE

Carmen RADU

           

Apărut în 2011, la Editura Virom, Constanţa, volumul “CIMITIR PRIVATIZAT” a d-lui profesor Const. MIU uimeşte, la prima vedere, prin titlu. Autorul parcurge şi decodifică un traseu al personajelor mai mult sau mai puţin reale, identifică tarele unei comunităţi şi scrie despre ele. 

Dnul Const. Miu nu propune o comedie socială, cartea Domniei-sale se bazează pe comedia umană, în general, văzută din perspectiva unui scriitor talentat.

Const. Miu s-a lăsat ispitit de forţa cuvintelor, pe care le-a utilizat ca pe-o lumină, fie le-a manevrat ca pe un bisturiu: “… Ai, mai bine, recunoaşte că-s mai bun ca tine cu două clase!

– Pe dracu’!… Ouăle mele au mai multe striaţii câte circumvoluţiuni are creierul dumitale!” (Ouăle, p.100)

Prozele scurte, independente şi totuşi interconectate, alcătuiesc imaginea unei lumi aflate în imediata noastră apropiere, şi sunt scrise într-un stil propriu, argumentativ, uneori spumos, alteori sec: “stând la pândă, toată noaptea s-a gândit numai la citatul acela, care i-a dat fiori: “Cine-o fi Cioran ăsta, de se leagă de impotenţa mea intelectuală?” s-a tot întrebat ea, fără să poată pune geană pe geană ” (Impotenţă intelectuală, p. 55). Rolul lor este de a deschide nişte ochi, de a face nişte urechi să audă. Citindu-le, aproape că vizualizezi, ca într-o piesă de teatru, întreaga desfăşurare de situaţii şi personaje.

Odată cortina ridicată, Const. Miu coboară cititorul în pivniţele igrasioase ale sufletului, cu temeliile măcinate de orgolii, cu pereţii zugrăviţi strident astfel încât să acopere bunul-simţ, adâncimi în care ajung, mereu necruţătoare, razele unei ascuţite/ ucigătoare lucidităţi.

Sunt în aceste proze scurte ipostaze, ego-uri şi alter-ego-uri ale unei lumi ce se vrea normală în anormalitatea ei, şi asta pentru că în ziua de azi nu ne mai interesează care sunt calităţile sufleteşti, nu ne mai interesează sensibilităţile, însuşirile morale, ne interesează doar “performanţa” (ca să nu zic banul!), oricum ar fi ea şi indiferent de preţ! “Valorile intelectuale” sunt separate de cele etice.

Critica dură, tăind în carne vie, fără anestezie, nu este doar una factologică, pentru că toate neajunsurile, toate relele naţiei noastre pleacă de la mentalităţi. Mentalităţi rele – încondeiate de autor, şi pe care nu le mai amintesc, fiind prea bine cunoscute şi, o parte din ele, dezvăluite în aceste proze.

Câteva dintre poante sunt adevărate jeturi de acid sulfuric spre exemplu, titlul studiului pentru primirea în Academie a unui domn doctor este, aşa cum spune autorul : “ de-a dreptul bulversant : SCUIPATUL PE JOS ŞI IMPACTUL STRĂNUTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR“ (Academicianul, p.83). 

 Laolaltă, reprezintă o radiografie a corpului omenesc în tranziţie (stagnantă!), spre re-aflarea bunului-simţ, cu toate bolile, cangrenele, care nu numai că par, chiar sunt !, incurabile. Argumentul meu în sprijinul celor afirmate este senzaţia de repetabilitate a situaţiilor semnalate, resimţită chiar de autor.

Prozele dlui prof. Miu nu izbesc atât prin ceea ce spun, cât, mai ales, prin modul implicat şi personalizat al observatorului de a scrijeli obrazul gros al nesimţirii, al prostiei şi-al infatuării autohtone. Trece de la ironie şi sarcasm la un strop de înduioşare, de la energia urzicantă, la oboseală şi lehamite. Tonul acid nu se diluează, miza fiind una foarte serioasă, în fond : ceea ce este de îndreptat, trebuie îndreptat. Chestie de mentalitate, cum spuneam mai devreme.

Const. Miu se joacă aici, prin planurile, perspectivele, temele şi registrele propuse, cu inteligenţa şi perspicacitatea cititorului – un joc de-a v-aţi ascunselea, în care scriitorul şi arta scriiturii sale se revelează doar atât cât să tachineze un cititor neavizat.

Cu siguranţă, morala sau poanta finală, nu se lasă întrevăzută în niciuna dintre proze. Sunt absolut neaşteptate. Lasă, totuşi, un fir al Ariadnei, fără de care cititorul naiv va rămâne pierdut în pânza acestui labirint de temperamente, întâmplări, situaţii. Cititorului “pur-sânge” scriitorul i-a ţesut în plasa acestor întâmplări/ situaţii de viaţă, scene care-i vor pune la încercare spiritul, logica normalităţii.

Volumul certifică un prozator care şi-a găsit mijloacele proprii de exprimare literară şi pentru care sensibilitatea – extraordinar surprinsă în volumul de scrisori neterminate “Balsam de suflet” (Editura Virom, 2009), de exemplu, dar şi ironia, autoironia, umorul de bună calitate – în “Pomană cu dar” (Editura Amurg sentimental, 2004) şi în “Cimitir privatizat” – sunt ingrediente absolut necesare. Sunt, de fapt, acele euri ale unui autor complet.

Irezistibile, prozele d-lui prof. Miu sunt o intâlnire cu cititorii. Sunt mâna întinsă peste prăpastia, tot mai adâncă, ce desparte cititorii (tot mai puţini) de scriitori (tot mai izolaţi).

Spun asta pentru că, mă gândeam: dacă pe domnul prof. Miu l-ar fi chemat Ion Cristoiu, de exemplu, şi-ar fi promovat cartea în cu totul alte condiţii. Am citit “Găina fără bilet” (Editura ADEVĂRUL holding, 2010) a domnului Cristoiu şi pot spune că înainte de a-şi vinde volumul şi-a vândut numele. Sunt proze scurte, umoristice (mai mult sau mai puţin), dar care, prin comparaţie, pentru că fiind acelaşi gen literar este permisă o comparaţie, nu depăşesc nivelul scriiturii d-lui Miu.

Dar asta nu este decât o paranteză pentru că volumul “CIMITIR PRIVATIZAT” se impune prin valoarea scrierii şi a stilului, format în mulţii ani de literatură pe care d-nul prof. Const. Miu îi are în spate.. Este o carte ca un bici din cuvinte. 

Irezistibile, prozele d-lui prof. Miu sunt o intâlnire cu cititorii. Sunt mâna întinsă peste prăpastia, tot mai adâncă, ce desparte cititorii (tot mai puţini) de scriitori (tot mai izolaţi).

Spun asta pentru că, mă gândeam: dacă pe domnul prof. Miu l-ar fi chemat Ion Cristoiu, de exemplu, şi-ar fi promovat cartea în cu totul alte condiţii. Am citit “Găina fără bilet” (Editura ADEVĂRUL holding, 2010) a domnului Cristoiu şi pot spune că înainte de a-şi vinde volumul şi-a vândut numele. Sunt proze scurte, umoristice (mai mult sau mai puţin), dar care, prin comparaţie, pentru că fiind acelaşi gen literar este permisă o comparaţie, nu depăşesc nivelul scriiturii d-lui Miu.

Dar asta nu este decât o paranteză pentru că volumul “CIMITIR PRIVATIZAT” se impune prin valoarea scrierii şi a stilului, format în mulţii ani de literatură pe care d-nul prof. Const. Miu îi are în spate.. Este o carte ca un bici din cuvinte.

Inteligenţa eşuată

Florian Bratu

Spaima de a fi ţinta unei glume sau a unei observaţii critice scoate la iveală o caracteristică mai puţin umană. În testele care s-au făcut de către diverşi oameni de ştiinţă s-a observat că dominanta esenţială la categoria proşti fără frontiere se observă o creştere exponenţială a orgoliului, deşi nu au inventat decît aţa de tăiat mămăliga… Este foarte dificil să-i spui, darămite să-i explici, cu argumente, fiinţei fără creier că în orice există o limită, că prostia fără limite conduce la distrugerea sa şi a celor din jur. Mi-a plăcut termenul de inteligenţă eşuată care are un aer civilizat, dar nu se acoperă decît din motive de igienă socială. Este adevărat că termenul de prost sau prostie declanşează automat o reacţie de furie din partea unuia sau mai multor interlocutori. Normalitatea cunoaşte forme variabile explicabile, dată fiind fragilitatea biologică a subiectului.

În artă lucrurile sunt spuse direct ca în pamflete ori voalat prin imagini care să stîrnească rîsul cititorului. Asta nu înseamnă că receptorul unui text literar este întotdeauna dispus să accepte datul textului, din varii motive. Unul dintre acestea este, din păcate, înălţimea scaunului care îl determină să refuze evidenţa expusă, textul fiind declarat aiurit, lipsit de măsură, de eleganţă, deşi originea lor este tot traista, dar dă bine moftul proferat cu o voce joasă şi aferată în faţa unui public, vai şi el siderat prin simbioză, la auzul sau văzul rostirii lipsite de pietate şi dulceaţă. În mod fatal, am mai spus-o şi cu alte ocazii, prostia este molipsitoare. Dar oamenii de ştiinţă, practicanţi ai relativităţii absolute refuză cu obstinaţie acceptarea şi eradicarea unei realităţi nocive asupra fiinţei umane. De ce? Explicaţii, dacă nu sînt, se găsesc ele, ca să folosesc o sintagmă şi o tactică a travestiului moftangiu sau ştiinţific. Păi, cum să-şi exercite puterea asupra celuilalt sau a mulţimii decît lăsîndu-i fie în ignoranţă, fie în zeama lor, să nu cumva să le cauzeze la organele sensibile. Nu e bine sau, mai nou, alterează imaginea, spunea Întunecimea sa ştiinţifică. Ei aş!

Oamenii de artă au descris şi o altă opţiune a păcălicilor faţă de semenul nostru: stilul bonom, uşor ironic şi făcînd un  semn discret cu ochiul: trebuie să-l înţelegem pe prostănac! Prostia parvenită pozează în om înţelept, profund dedicat ştiinţei şi artei din care oricum nu înţelege nimic. Dar are memorie. Şi cîinele are ! Dar ce memorie scurtă are excelenţa parvenită: cînd sărea din pat în pat sau golea banca să plătească scaunul pe care stă cocoţată cu o figură de ţi se face părul măciucă de-o vezi noaptea, iar ziua devine imaginea coşmarului umanităţii.

Pe ce se bazează prostia ? În primul rînd pe nesimţire. Nu aude, nu vede decît pe cine să vîndă ca să urce pe scaunul puterii. Şi totuşi, pe cine vinde spaima ştiinţei? Pe cei ce ştiu cu adevărat şi îi stau în cale, îi strică imaginea propriei suficienţe. Prostia nu suportă comparaţia: ea este începutul şi sfîrşitul lumii, nu alfa şi omega că i se împleticeşte limba să pronunţe corect!

Prostia este fericită pentru că ştie că orice drum i se va deschide prin orice mijloc. Ce neagră arată la faţă prostia pînă să-şi îndeplinească scopul: scaunul puterii! Şi aici apare paradoxul: prostia a început să imite inteligenţa, adică trebuie să se ascundă prin travestiul puterii ca să beneficieze de imunitate. Vai! Să nu i se strice imaginea de cutră!

De ce ţine aşa mult prostia la imagine? Poporul a sintetizat simplu acest mod de a fi al prostiei: Prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Pe de altă parte prostia lasă urme în conştiinţa celorlalţi, adică dezvăluie incapacitatea de a gîndi altfel decît prin fraze gata făcute.

Şi de propria imagine e grijulie: pune slugile să-i facă sinteze. Cu grijă, să nu care cumva să se vadă că nu e aptă de nimic…

De ce nu e aptă prostia ? Pentru simplul motiv că nu cunoaşte devenirea, ea rămîne încremenită în siguranţa cu care debitează inepţii ce creează tsunami în toate mediile pe unde îşi face simţită prezenţa. Prostia este absenţa umanului şi viermuiala sterilă a sporovăielii, cu şi fără ştaif învăţat pe de rost că altfel nu poate…

La o privire atentă se poate remarca cu ochiul liber cele două posturi fundamentale ale prostiei: una statică, statuară şi alta dinamică, la nivelul limbajului cu care învăluie bietul om apăsat de grijile vieţii. Ea este chipurile vigilentă la nevoile omului, îi asigură confortul on-line al spectacolului creierului fără funcţii, fără gîndire: coşmar în toată hidoşenia sa.

Oh! prostie ce acoperi pămîntul cu intensitatea pestilenţialei tale prezenţe! Am văzut  prostia pură(!) şi jocul ei în toate formele, timpul mi-a îngăduit să o văd, deşi sunt orb. Nu numai că miroşi infernal, dar te bucuri de puterea ubicuităţii şi a cantităţii: Proşti, dar mulţi, vorba personajului!

Imaginea de coşmar pe care o aperi cu îndîrjire bovină se traduce prin formele disgraţioase ce le expui fără jenă printre fiinţele umane, fără a fi conştientă de greaţa pe care o provoci în sufletul şi stomacul celor vii. În limbaj colocvial, nu eşti nimic mai mult decît moartea-n vacanţă! Vacanţă a inteligenţei absente şi îngrozite, culme a nulităţii, eşti un reper ce mai bine n-ai fi fost! Dar aceste expresii ale prostiei au un aliat …publicitatea de susţinere, sînteţi prezente pe toate meridianele datorită mediilor de comunicare, internetului, puterii …dorinţei.

Dincolo de spectacolul comic declanşat de eşecurile inteligenţei, trebuie văzut ce se ascunde sub măştile pe care prostia, în inventivitatea ei, le prezintă în spectacolul lumii la care ia parte, de obicei în prezidii, avant-scène, la tot felul de microfoane. Prostia se actualizează, e up-to-date. E foarte dinamică cînd e vorba de imaginea ei: suportul prostiei este în multe cazuri energia pe care ura i-o oferă din belşug. Ce cuplu formează aceste componente monstruoase ale universului? E o identitate cu două feţe, şi la propriu şi la figurat, a cărei destinaţie este satisfacerea dorinţei de putere. Inteligenţa eşuată e frustrarea însăşi, simte distanţa între ea şi ceilalţi şi imaginează scenarii aberante de suprimare a alterităţii. Singurul scop  al acestor minţi scopite este să nu aibă rival, prezenţa celuilalt este o ”insultă” în creierul în care bate vîntul demenţei dominate de instincte de care şi fiarele s-ar cutremura.

În orice act de apariţie a inteligenţei eşuate se discerne foarte uşor suma unor complexe de inasuvienţă biologică, de incompatibilitate cu fiinţa umană. Mai sunt naivi care cred că şi inteligenţa eşuată are un spectru, ceea ce o face demnă de a fi luată în considerare. E adevărat că nu există om care să nu aibă „lipsuri” sau momente în care vigilenţa raţiunii e scăzută şi nu poate opri discursul, expunîndu-se, producînd  rîsul sau, mai rar, o stare de disconfort în lume. Dar nu la aceste stări normale mă refer, ci la constanţa şi tenacitatea inteligenţei eşuate în a face rău în jurul ei, în a-şi demonstra puterea scaunului, că de valoare spirituală nu se poate vorbi. Ex nihilo nihil.

O ipostază a prostiei este avîntul lui Sluţico Murdărica în perpetua agitaţie slugarnică la care gena originii o împinge: acţiuni de intimidare, de evaluare şi de zdrobire a diferenţei pe care o reprezintă inteligenţa autentică. Slugă credincioasă a Turnătorului fără frontiere ea devine coşul de gunoi al informaţiilor deformante asupra semenilor. Are în trecutul ei sumbrul model al Hienei (Sa Majesté Arzoaica) care o împinge la necurăţii, la dorinţa de a transforma spaţiul într-un crematoriu universal în care să troneze Inepţia sa. Prostia are „aspiraţie”: să atingă cotele cele mai înalte ale şefiei.

Cînd Prostia evaluează e semn că sfîrşitul lumii e aproape. Prostia nu gîndeşte, face interpretări şi, paradoxal, ia măsuri de „curăţare” a universului. Din prostie nu se poate naşte decît parveniţi cu orice preţ. La ce se poate aştepta într-un spaţiu unde prostia naşte monştri de ură, de invidie şi impotenţă intelectuală? Să fi avut dreptate personajul lui Negruzzi?

Azi canibalismul este în floare, prostia se conceptualizează şi se transformă în centru focal de eradicare al inteligenţei autentice. Nimic nu este întîmplător totul are un sens: proştii seamănă cu maimuţele neevoluate. În sfîrşit, cred că prostia este un virus agresiv/mortal îndreptat împotriva gîndirii autentice.