LACRIMĂ

Marion MANOLESCU

 

Intr-o lacrimă

Gândul lui Dumnezeu

In restrişte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une larme

La pensée de Dieu

En déroute

VITRALII PE INIMĂ

haiku-uri de

Marion MANOLESCU

Flori de liliac 

Rugăciunea către Iisus 

Nu incetează 

  

                                 

  

Fleurs de lila 

La prière vers Jésus

ne finit jamais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploaie de toamnă

Sub streaşină, zgribulită

O vrăbiuţă

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluie d’automne

Sous l’avant-toit, grelottant

Un petit moineau