ÎNRUDIREA LINGVISTICĂ A TEONIMELOR

ÎNRUDIREA  LINGVISTICĂ  A  TEONIMELOR

ÎN  SLUJBA  ISTORIEI  RELIGIILOR

George Liviu Teleoacă

În bun acord cu subtitlul său, Istorie şi semnificaţie în religie, cartea cu caracter de sinteză a lui Mircea Eliade, intitulată Nostalgia originilor, pune în evidenţă ideea că istoria religiilor ar putea avea o contribuţie de primă importanţă la formarea unui nou umanism la scară planetară.

            Anticiparea trebuie considerată de excepţie, dat fiind faptul că prin aprofundarea cercetărilor de istoria religiilor se poate ajunge la originea lor, acolo unde marile religii ale lumii se reîntâlnesc în mod real. Or, descoperirea originii lor comune echivalează cu recuperarea fondului genetic comun, dar mai ales pune în evidenţă vatra matricială a cărei religie întruchipează în mod firesc modelul menit să susţină înfăptuirea reală a unităţii noastre religioase. Avându-se în vedere legătura sa neîntreruptă cu structura de esenţă a religiilor lumii, modelul religios actual al vetrei primordiale dobândeşte legitimitatea necesară generalizării prin consens, reuşindu-se astfel să se depăşească nivelul actual al aşa zisei toleranţe religioase devenita, în fapt, un fel de indiferenţa cu iz secularizant.

            O contribuţie care ne poate orienta spre originea marilor religii, de astăzi şi din totdeauna, ar putea fi şi chiar este descoperirea sintagmei teonimice arhetipale la care am ajuns pornind de la  înrudirea lingvistică de un tip special pe care am constatat-o în cazul teonimelor din grupul zeităţilor având o aceeaşi funcţie mitică cu a Vârcolacului.

            Din punct de vedere teologic, este remarcabil faptul că prin decodificarea tetragramei sacre se constată că şi teonimele YHWH sau ELOHIM, atribuite lui Dumnezeu-Tatăl, au fost generate de una şi aceeaşi sintagmă teonimică arhetipală Valac-Valac, aşa după cum rezultă şi din demonstraţia pe care o prezint în schema următoare:

Sintagma teonimică arhetipală

            Cheia legică pentru aflarea ei ne este dată chiar de Dumnezeu atunci când îi precizează lui Moise veşnicia şi caracterul perpetuu al Numelui Său:  Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” (Exodul 3,15), poruncă de la care pornind rezultă în mod necesar că YHWH = ELOHIM, egalitate care poate fi adevărată dacă şi numai dacă YHWH şi ELOHIM se regăsesc simultan ca forme de tăinuire a uneia şi aceleiaşi sintagme originare care să conţină consoanele H, L şi W.  De aici şi 3! = 6 variante, din care după o primă selectare mai rămân două, cea reală fiind compatibilă cu seria: 

Vrka-lanka Βουρχο-λαχας Varg-ulfr
Valac-Hilyah     Βουρ-βούλαχας   Gar-walf
Vălco-lac     Βουρ-δουλαχας Loup-garou
Vărco-lac     Βουρ-χαλαχας Were-wulf
  Vârco-lac     Βουρ-θαλαχας  Beer-wolf
Volco-dlac   Woer-ulf
Vluco-dlac                                        Woer-hoeg
Vuko-dlac            Λύκο- υργος          Beo-wulf
Vur-volac       ˝Ηρακ-λης  
Vur-dalac                                        Wulp-hila
Wilko-lak                          Lup-ercus vlăho-vnic
Fârku-ljak        Versi-pellis               vrăho-vnic
Baba Hârca                         Herc-ules vârho-vnic
Valac-Valac      Βουρχ-βούλαχας      Varg-walf

 

 

         Expresivă pentru oricine ar fi parcurs-o, lista pretindea de la sine să fie structurată ca în tabela de mai sus, pe cele trei coloane, corespunzătoare celor trei mari grupe de limbi, slavone cu adaosul vedic, greco-latine şi germanice, coloane care fiecare în parte conduc spre sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac, al cărui loc de naştere se dovedeşte a fi Dacia intracarpatică, întrucât în acest spaţiu geografic densitatea seriilor toponimice de vecinătate generate de acest cuvânt arhetipal Valac este maximă. Aici trebuie menţionat faptul că rigoarea semantică cu care mitologii au întocmit lista originară plasează deducerea sintagmei teonimice arhetipale dincolo de orice obiecţie etimologică de tip tradiţional.

            Ca nume al Dumnezeului acelei prime religii monoteiste originare, considerată de W. Schmidt Urmonotheismus, sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac, dar şi mai bine Vilah-Vilah, mai justifică atât formarea unui mare număr de teonime precreştine, a căror înrudire poate fi urmărită şi în dicţionarul de peste 850 de pagini al lui Finno Magnusen, cât şi originea unor denumiri des întâlnite în terminologia religioasă actuală.

            Pentru validarea ei, este suficient să se constate că sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac dedusă aici din considerente de ordin mitico-lingvistice este una şi aceeaşi cu sintagma teonimică Volco-Blac, care a fost dedusă pe baza considerentelor semiotice invocate în articolul „Zeus şi Dragonul Dacic pe Columna lui Traian”. Validă prin faptul că se află la intersecţia a două căi de demonstrare strict distincte, sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac reconfirmă prezenţa marelui centru religios în Dacia intracarpatică, acolo unde densitatea amprentelor sale toponimice este de netăgăduit. Apartenenţa marelui centru religios al lumii la ţinutul dacic nici nu poate fi pusă la îndoială, de vreme ce ea a fost confirmată în mod explicit de istoricii antichităţii, pentru care Dacia Hiperboreeană reprezenta spaţiul de unde au pornit în lume atât zeii cât şi sibilele purtând tablele şi cărţile de legi.

            Pentru rolul său unic, întrunind funcţiile marelui centru religios al lumii, Hipeboreea dacică a şi fost denumită până în perioada împăratului Traian Axis boreus, Cardines Mundi, Kion Ouránou sau Polus geticus, sintagme care, în ansamblul lor, preconizează importanţa unică a ţinuturilor daco-getice ca alt mod de a denumi vatra primordială a religiilor lumii cu importanţa ei mereu actuală.

            Cum centrul primordial al religiilor lumii este un dat imuabil, el va rămâne mereu acolo unde a fost fără a putea face obiectul modelor de tot felul.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s