ARC SPIRITUAL

de Prof. Dr. Const. MIU

În peisajul revuistic de pe meleagurile mehedinţene, de patru ani, revista Cafeneaua politică şi literară este o publicaţie de referinţă, atât prin analizele pertinente ale redactorului-şef, dl Mircea Popescu (cel care – echidistant – urmăreşte cu ochi critic împlinirile, dar şi dezamăgirile şi frustrările politicienilor locali, ca şi cele ale alegătorilor acestora), cât şi prin cronicile şi medalioanele literare.

De remarcat faptul că la rubrica Restituiri, număr de număr, colaboratorul permanent al acestei reviste – dl Virgiliu Tătaru – evocă viaţa şi activitatea celor mai de seamă personalităţi mehedinţene: C. Rădulescu- Motru, Spiru Haret, Petru Comarnescu, Şt. Odobeja, George Ţiţeica şi mulţi alţii. Interesante sunt şi investigaâiile de arhivistică literară şi culturală ale aceluiaşi infatigabil. V. Tătaru: O scrisoare a lui Gala Galaction într-o publicaţie mehedinţeană, Mehedinţeanul Şerban Cioculescu în corespondenţă cu Eugen Ionescu şi Ilarie Voronca, Severineanul Dumitru Papadopol traduce poemul dramatic „Faust” – sunt câteva din titlurile care evidenţiază munca de care aminteam a dlui Tătaru.

Lăudabilă este şi evocarea făcută de către dl redactor-şef a dascălilor de cuget şi simţire românească, de la şcolile din Drobeta Turnu-Severin, unul dintre aceştia fiind I. Şt. Paulian (Colegiul Naţional „Traian”). Găsim, de asemenea, consemnată şi drama profesorilor proaspăt pensionaţi, aproape daţi uitării de edilii oraşului, în anul de graţie 2009, şi intraţi într-un nemeritat anonimat…

               Arcul spiritual ce leagă trecutul luminos şi prezentul tern, într-un efort susţinut de a oferi instantanee social-politice şi culturale de ieri şi de azi, face ca această publicaţie să fie citită atât de vârstnici, cât şi de tineri, căci şi unii şi ceilalţi îşi pot adăpa sufletul mereu tânăr din acest pocal spiritual – revista Cafeneaua politică şi literară.