LUMINA ÎNVIERII

An de an îi repetăm

Moartea şi cu ÎNVIEREA,

De la EL să învăţăm

A iubi mai mult ca mierea!

Redactorii revistei  METAMORFOZE urează cititorilor şi

colaboratorilor tardiţionalul HRISTOS A ÎNVIAT!

Reclame