AL cincilea mit

Prof. Dr. Const. MIU

În această zi de 15 ianuarie, gândul şi simţirea noastră se îndreaptă câtre Astrul ce ne tutelează sufletele, luminându-le şi ocrotindu-le cu Lumina geniului său. Prin poezia lui Eminescu – izvor de adăpat aripa – sufletele noastre îşi păstrează nealterată tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte!.Ziua aceasta de 15 ianuarie ar trebui declarată Sărbătoarea cugetului şi a simţirii româneşti, căci nimeni altul, prin opera sa, n-a ilustrat mai fidel spiritualitatea românească decât Eminescu. Poezia Poetului nostru nepereche reprezintă şi rezumă tectonica sufletului românesc. Ea este apa vie, dătătoare de puteri miraculoase, vindecătoare de Continuă lectura

Suferinţă şi mântuire în romanul „MAITREYI”

Prof. Dr. Const. MIU

În romanul Maitreyi, cei doi tineri – Allan şi Maitreyi – ajung să bea din cupa plăcerilor spirituale şi carnale, dar şi cea plină cu venin, din momentul când iubirea lor ascunsă e dată pe faţă de geloasa şi inconştienta Chabu.Să ne amintim că din clipa fatală a deconspirării iubirii lor, care atrage după sine interdicţia venită din partea inginerului Sen (tatăl Maitreyi-ei) ca Allan s-o mai vadă pe fată, cerându-i-se chiar să părăsească locuinţa protectorului său, Continuă lectura